GDPR

Dodatek ke zpracování dat

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Pranet s.r.o., se sídlem Lipenecká 24, 15600 Praha 5, IČ 24808024, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Bydliště, Datum a čas, Dodací adresa, Email, IP adresa, Jméno, Příjmení, Telefon, časově neomezeně. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení objednávky.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@pranet.cz nebo na sídlo naší společnosti: Pranet s.r.o., Lipenecká 24, 15600 Praha 5.
 

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.